TTV WERINON
 

Bestuur 


Het statutaire bestuur bestaat uit:

Marianne Oosterveen
voorzitter/technische commissie/wedstrijdsecretaris
tel.: 06-19117138

Hellen Glazener
penningmeester

Martin Smitz
secretaris/Websitebeheerder

Jan de Haan
algemeen lid/ledenadministratie

Tinelies Busé
algemeen lid/Barbeheer

Training
Ger Busé/Martin Smitz


De redactie van de Werinonstop (ons mededelingenblad) bestaat uit:
Jan de Haan

Materiaalcommissie:
Onno Widman en Ger Busé.

Barbeheer:
Tinelies Busé

Leden:

1 Beek, Jan Willem ter
2 Busé, Ger
3 Buse, Tinelies
4 Chen, Feng
5 Fokker, John
6 Glazener, Hellen
7 Haan, Jan de
8 Koekkoek, Pim
9 Kok, Hiske
10Oosterveen, Marianne
11 Rij, Pieter van
12 Smitz, Martin
13 Widman, Onno


Donateur

Nel de Wit

Adverteerders:

Net als veel ander verenigingen is TTV Werinon mede afhankelijk van de ondersteuning door adverteerders.
TTV Werinon wordt ondersteund door de volgende adverteerders:

 


website hotelhetrechthuis


website gana Installatiebureau


Website Vlaanderen